Wie zijn we

Een plek waar mensen gezien worden

Het Drugspastoraat

Het Drugspastoraat Amsterdam (DPA) is een stichting die pastorale zorg verleent aan mensen die in hun leven zijn of waren vastgelopen door drugsgebruik of in drugsgebruik. Het Drugspastoraat biedt vanuit de christelijke traditie antwoord op de zingevingsvragen die deze situatie bij de mensen die erin verkeren oproept. Met name is het Drugspastoraat er voor mensen die (door of vanwege hun druggebruik) geen sociaal of maatschappelijk netwerk hebben of daar moeilijk aansluiting bij kunnen houden.

Uitgangspunten

Wat men er ook van mag vinden, het gebruik van drugs is een feit. Het kent vele achtergronden, vaak ongelukkige, zelfs tragische. De risico’s van het gebruik, met name van harddrugs, zijn bekend. De weg terug is moeilijk. Drugs, vaak gezocht als bevrijding, vragen de vrijheid als prijs. Toch blijven ze lokken.

De meningen verschillen: over wat goed is voor de drugsgebruiker, over maatregelen tegen overlast, over het aanpakken van de drugshandel. Maar over één ding zijn we het eens: Wie in nood is geraakt, moet hulp krijgen. God houdt van iedere mens, wie of wat die ook is.

Lees over onze grondhouding

Wij zijn op de volgende manieren te bereiken:

In de coronatijd hebben we geen inloopspreekuur

Rond de zondagse vieringen
De Crypte (Korpszaal van het Leger des Heils)
Oudezijds Achterburgwal 45
Iedere zondag van 16.15 – 17.30uur

Maar je kunt onze pastores ook bellen, whatsappen of mailen: drugspastoraat@gmail.com

Mark Lieshout

06 - 51 038 518

Anne-Karien Damen

06 - 22 290 848 (di. & woe.)

Zwanine Siedenburg

06 - 54 254 604

Klachten en ongewenst gedrag

Voor het melden van incidenten (signalen, vermoedens of een klacht over daadwerkelijk gedrag) ten aanzien van alle vormen van ongewenst en onveilig gedrag – en eveneens voor informatie daarover en advies – kun u terecht bij het DPA-meldpunt voor klachten.

Meer informatie over het meldpunt

Jaarverslag & jaarrekening 2019

Hieronder download je eenvoudig PDF bestanden van de het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019 van het Drugspastoraat.

Jaarverslag 2019 Jaarrekening 2019

Vrijwilligersbeleid

Een notitie betreffende het vrijwilligersbeleid van het Drugspastoraat download u hieronder.

Download de PDF met ons beleid

Het bestuur

Lees welke mensen het bestuur vormen van Stichting Drugspastoraat Amsterdam en de contactgegevens.

Meer informatie

FONDSEN DPA

Mede mogelijk gemaakt door

Het Drugspastoraat is afhankelijk van donaties en giften. Bekijk hier welke mensen ons werk mogelijk maken.

Bekijk onze partners