DPA Meldpunt

KLACHTEN EN ONGEWENST GEDRAG

Voor het melden van incidenten (signalen, vermoedens of een klacht over daadwerkelijk gedrag) ten aanzien van alle vormen van ongewenst en onveilig gedrag – en eveneens voor informatie daarover en advies – kun u terecht bij het DPA-meldpunt voor klachten.

Het DPA onderscheidt soorten klachten:

(1) klachten t.a.v. grensoverschrijdend gedrag
(2) geschillen/klachten, die de DPA organisatie zelf betreffen [bijvoorbeeld over koers, werkwijze, omstandigheden, e.d..]

Voor meer informatie hierover: zie het Vrijwilligersbeleid, ook te vinden op deze site. U vindt daarin ook de door het DPA gebruikte Gedragscode en de Klachtenregeling.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon vormt een eerste opvang van een melder/klager/beklaagde; hij/zij is aanspreekpunt en draagt zorg voor begeleiding van klager en beklaagde gedurende de procedure. Hij/zij staat garant voor de veiligheid en geheimhouding, die bij het melden van een klacht noodzakelijk is. Waar mogelijk en nodig kan de vertrouwenspersoon doorverwijzen naar de pastores of derden voor (pastorale) begeleiding en nazorg. Uiteraard alleen als de betrokkene(n) daarmee instemt.

De vertrouwenspersoon doet recht aan de klachten/ervaringen/vragen van mensen, in overeenstemming met de DPA-klachtenregeling: vangt de klagers/aangeklaagde/vrager op en begeleidt hen en/of informeert hen over de behandeling van hun klacht.

De vertrouwenspersoon bespreekt de klacht, het incident of het gesignaleerde met degene die de melding doet. Hij is geen ‘partij’, maar helpt te beoordelen wat er met de klacht gedaan kan/moet worden. Informeert vervolgens over de mogelijke ‘behandelroutes’ van de klacht [o.a. gesprek, mediation, een officiële klacht voor te leggen aan de klachtencommissie of eventueel aangifte doen], begeleidt betrokkenen [klager en aangeklaagde] bij het vervolg.

Meldpunt

Het meldpunt is bereikbaar via
Emailadres: wordt aangevuld
telefoon/mobiel: wordt aangevuld

Als u belt, krijgt u direct contact met de vertrouwenspersoon.

Stand oktober 2018