Verantwoording

Stukken ter verantwoording van onze werkzaamheden

Bij het Drugspastoraat zijn we ons bewust van het feit dat er verantwoording afgelegd dient te worden aan de donateurs en fondsen die ons werk ondersteunen. Het is daarom van belang dat we laten zien hoe we omgegaan zijn met de financiële middelen die ons ter beschikking werden gesteld. Daarnaast is het van belang om te publiceren welke resultaten we hebben behaald en welke activiteiten er in de verschillende jaren hebben plaats gevonden. Op die manier zijn we transparant naar eenieder die ons ondersteunt. Op deze pagina kunt u alle documenten ter verantwoording vinden.

Jaarverslag 2022ANBI

Het Drugspastoraat is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze status brengt voor donateurs een voordeel mee. Giften aan onze stichting zijn hierdoor aftrekbaar bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Werkplannen

 

Werkplan 2023

Werkplan 2022

 

 

 

Beleidsplan

 

Beleidsplan DPA 2019-2021