Uitgangspunten

Wat men er ook van mag vinden, het gebruik van drugs is een feit. Het kent vele achtergronden, vaak ongelukkige, zelfs tragische. De risico’s van het gebruik, met name van harddrugs, zijn bekend. De weg terug is moeilijk. Drugs, vaak gezocht als bevrijding, vragen de vrijheid als prijs. Toch blijven ze lokken. Ook blijven problemen ontstaan, voor de gebruikers, voor hun omgeving.

De meningen verschillen: over wat goed is voor de drugsgebruiker, over maatregelen tegen overlast, over het aanpakken van de drugshandel. Maar over één ding zijn we het eens: Wie in nood is geraakt, moet hulp krijgen. God houdt van iedere mens, wie of wat die ook is.

Zo luidt ook onze grondhouding. We accepteren onze mensen zoals ze zijn en bewaken hun menselijke waardigheid, onvoorwaardelijk. We zoeken samen met hen naar zingeving in het bestaan. Met wie dit wil vieren wij samen onze band met God en medemens.

We gaan belangeloos met hen mee op hun weg door het leven. We staan hen bij in hun dagelijkse zorgen, voor zover zij dat willen of nodig hebben. We bieden niet zozeer directe hulp maar wijzen eerder de weg naar de hulpverlening. We kennen de mogelijkheden in Amsterdam en wij bemiddelen waar mogelijk bij instanties en overheidsinstellingen.