14 december 2022

Nieuwsbrief December

Zo’n drie à vier keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief van het Drugspastoraat met nieuws van de afgelopen tijd en met komende activiteiten. Via deze nieuwsbrief hopen we onze achterban op de hoogte te houden van al onze werkzaamheden. Via de volgende link kunt u de nieuwsbrief downloaden. Veel leesplezier!

Nieuwsbrief December 2022