3 februari 2023

Inloopspreekuur op donderdag houdt op

In het nieuwe jaar is besloten het inloopspreekuur te schrappen uit de activiteiten van het Drugspastoraat. Waar het inloopspreekuur ooit begonnen was om vooral bij praktische noden te helpen, daar is deze functie al enkele jaren overgenomen door allerlei organisaties die zich bezig houden met maatschappelijke en sociaal werk. De functie van het inloopspreekuur werd later meer die van een huiskamer waar iedereen binnen kon lopen. De laatste jaren werd dit inloopspreekuur gehouden in de D’Leeuwenburgh, op Oudezijds Voorburgwal 14. Aangezien het bezoek steeds verder terug liep en op het eind maar zeer beperkt was, is nu besloten om dit inloopspreekuur te laten vervallen.

Mensen die graag een individueel gesprek willen voeren met een van de pastores kunnen hiertoe contact opnemen met een van de pastores. Contactinformatie vind je op de homepage van deze website.

Mensen die op een laagdrempelige manier kennis met ons willen maken of die gewoon een keer bij ons binnen willen lopen, zijn van harte uitgenodigd bij onze samenkomst rond de Crypteviering. Iedere zondag vindt deze plaats om 16:00 uur op Oudezijds Achterburgwal 45. Je bent van harte welkom! De deur staat vanaf 15:45 voor je open.