12 september 2022

Bezoek aan de grotten van Bétharram

Vanochtend maakten we een uitstapje naar de grotten van Bétharram. In de bus er naartoe zong iedereen uit volle borst mee toen begeleidster Nanini ‘Het hondje van de slager’ inzette. De grot was ook voor de minder mobielen toegankelijk, al vergde het stuurmanskunst en vooral spierkracht van de begeleiders om de rolstoelen met inhoud over het spekgladde kalkgesteente te verplaatsen.

Diepe indruk maakten de zuilen die worden gevormd door naar elkaar toegroeiende stalagtieten en stalagnieten, een geduldig proces van transformatie dat ons deed terugdenken aan de overpeinzingen tijdens de dagopening door pastor Zwanine, die in het teken stond van het thema zuiverheid. Zwanine las een gedicht voor en stak een kaarsje op voor de mensen die vechten tegen hun verslaving en met de hulp van elkaar de kracht vinden om een trage maar gestage verandering in zichzelf teweeg te brengen.

(Tekst: Joris van Casteren)