De Crypte

Crypte

Wekelijkse vieringen.

Vrouwenavond

vrouwenavond

Andere vrouwen ontmoeten.

Afscheid

afscheid

Herinneringen levend houden.

Spreekuur

spreekuur

Raad en daad.

Pastoraat

pastoraat

Ruimte voor de vragen en verhalen
van het leven.

Lourdes en Retraites

lourdes-1a

Buiten Amsterdam kracht opdoen

Jaarverslag 2015

Het Jaarverslag 2015 en de Jaarrekening 2015 zijn nu ook via de website beschikbaar. In het verslag leest u over de activiteiten van het Drugspastoraat in het vorig jaar en in de rekening vindt u het financiële jaaroverzicht en de fondsen die het werk van DPA hebben ondersteund. 

Onderzoek naar betekenis DPA

In opdracht van Stichting Porticus, Stichting RCOAK en Stichting het R.C. Maagdenhuis heeft Suzanne Kooij van Ars Memorandi onderzoek gedaan naar de betekenis van het Drugspastoraat Amsterdam. Daarbij stonden de vragen centraal wat het specifieke aanbod van DPA is en in hoeverre dit op de behoeften van (potentiële) deelnemers aansluit. Deze vragen zijn beantwoord door kwalitatief onderzoek (interviews en observaties) bij de kerngroep van deelnemers, vrijwilligers en pastores en daarnaast bij externe partijen die het werk van DPA van dichtbij meemaken.

Kooij constateert dat het Drugspastoraat een specifieke meerwaarde heeft:

"De aandacht voor de mens achter de verslaafde, de afwezigheid van negatieve oordelen, de manier waarop religieuze en existentiële thema's aan de orde worden gesteld, direct afgestemd op de leefwereld van de betrokkenen, slaan aan bij de doelgroep. En ook het vormen van een zingevende community met mensen die verder geïsoleerd en eenzaam leven, en die daar heel graag bij willen horen."

Het gehele rapport is hier te downloaden.

 

Reis naar Lourdes

“Nooit gedacht, nooit verwacht”, luidde de kortste tussenevaluatie gedurende de Lourdesbedevaart.

Van een bedevaart naar Lourdes kun je van te voren nauwelijks uitleggen wat er te beleven valt. Je moet het eerst zelf meemaken, wil je het kunnen verwoorden. Wat zeker is dat je er even uit bent. Weg uit je dagelijkse –zeg maar- sleur.

Sommigen uit ons gezelschap waren nog nooit in Frankrijk geweest, anderen hadden nog nooit bergen gezien van deze hoogte, nog nooit op een paard of ezel gezeten of zulke grote onderaardse grotten bezocht. Alleen deze natuurverschijnselen of nieuwigheden waren al meer dan de moeite waard.

En dan hebben we het nog niet gehad over de religieuze aspecten van de bedevaart. Die beginnen met een gemeenschapsgevoel: optrekken met een groep van 31 mensen, rekening houden met elkaars eigen aardigheden, nieuwe contacten en gezichtspunten opdoen. In het paviljoen aankomen en gastvrij onthaald worden door de vrijwilligers van Het Cité Saint Pierre. Prima kamers, prima eten (op enkele klachten na). En dan als groep invoegen in de grotere massa van alle bedevaartgangers in Lourdes.

Lees meer