17 januari 2022

Vieringen gaan weer door in de Crypte

Beste Cryptebezoeker,

Naar aanleiding van de versoepelde maatregelen rondom het coronavirus, zullen vanaf zondag 16 januari 2022 de vieringen van het Drugspastoraat weer in de Crypte plaats vinden. De vieringen zullen gehouden worden van 16:00 tot 17:00 uur. Vanaf 15:45 is de ruimte open voor inloop.

Tijdens de vieringen gelden wel de reeds bekende maatregelen: we houden 1,5 meter afstand van elkaar, we drinken buiten koffie of binnen zittend op je plaats, we geven geen handen, er wordt niet meegezongen met de voorzanger en we doen een mondkapje op als we ons door de ruimte bewegen (zittend op je plaats mag deze af). Mocht je klachten krijgen, dan verzoeken we je vriendelijk om thuis te blijven.

We hopen jullie zondag snel weer te zien in de Crypte!