15 november 2023

Verslag Allerzielenherdenking

Op dinsdag 7 november vond de Allerzielenherdenking van het Drugspastoraat plaats in de kapel van begraafplaats St. Barbara aan de Spaarndammerdijk in Amsterdam. Om 14:30 verzamelde een groep van ongeveer 30 mensen zich om samen de overledenen van het afgelopen jaar te herdenken. 25 namen werden genoemd, en nog enkele werden tijdens de herdenking daaraan toegevoegd.

Kaarsen werden gebrand en een wegstervende hartslag was te horen, als teken van de levens die voorbij waren. Het verhaal van Mozes in het rieten mandje werd gelezen, waarbij zijn zus Mirjam een belangrijke rol speelde. Zusjes was ook het thema van de dienst. Het afgelopen jaar waren het opvallend veel zusjes geweest, die zich na het overlijden van een dierbare bekommerden om de uitvaart van deze naaste met wie vaak, om welke reden dan ook, al jaren geen contact meer was.

Na afloop van de dienst ging men in processie naar het grafmonument om daar samen te bidden en bloemen te leggen. Afgesloten werd met het liet “Laat me”. Na afloop werd er nog nagepraat onder het genot van een kop koffie en een plak cake. Juist die middag scheen de zon mooi. Het was een waardige en mooie herdenking.