25 oktober 2022

Vacature: Coördinator voor het Drugspastoraat

Het Drugspastoraat Amsterdam (DPA) is op zoek naar een coördinator voor 0,5 FTE per week.
Heb jij een warm hart voor kwetsbare mensen in Amsterdam en maak je voor hen samen met een team van gepassioneerde pastores graag het verschil? Dan ben jij misschien de coördinator die wij zoeken.

De functie:
Je werkt als coördinator met een team van drie pastores. Jouw taak bestaat eruit om de organisatie professioneler te maken, het bestuur te ontlasten, het gezicht naar buiten te versterken en de pastores te ondersteunen en met hen samen te werken zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaken.

Voor deze functie komen de volgende taken in beeld:
• Eerste aanspreekpunt voor het bestuur.
• Dagelijks aanspreekpunt voor de pastores.
• Actief ondersteunen van de pastores bij het uitvoeren van kerntaken, zoals organisatie van bijeenkomsten, vrijwilligers begeleiden en bewaken van het werkplan.
• Kwantificeren van de werkzaamheden van de pastores.
• Initiëren, plannen en leiden van periodieke werkoverleggen.
• Eerste lijn voor verwerken van (financiële) administratie en HR-aangelegenheden.
• Verantwoordelijk voor (en administreren van) fondsenwerving, alumni- en vriendenbeleid en optimaliseren van de baten.
• Contact met netwerken onderhouden.
• Bewaken van uitgaven en kosten.
• Aanwezig zijn en notuleren bij bestuursvergaderingen.
• Verantwoordelijk voor het maken van beleid en gezicht naar buiten: website, marketing, contact met externe partners.

Gezocht wordt naar een ervaren persoon:
• Iemand die empathisch en geduldig is, met een warm hart voor onze mensen.
• Een verstandige duizendpoot.
• Een zelfstandige werker die als primus inter pares onderdeel uitmaakt van het pastores team.
• Een nauwkeurige werker, die kan coördineren, processen bewaakt en overzicht houdt.

Arbeidsvoorwaarden:
• In eerste instantie wordt uitgegaan van een proefperiode van twee jaar, waarna geëvalueerd zal worden.
• De arbeidsvoorwaardenregeling van de PKA Amsterdam is van toepassing. Salariëring vindt plaats op basis van ervaring en opleiding.
• Voor een deel kan thuisgewerkt worden en voor een deel op de DPA-locatie.

Informatie:
• Voor informatie over het Drugspastoraat Amsterdam: zie www.drugspastoraat.nl
• Voor meer informatie over deze vacature en de te volgen procedure kunt u contact opnemen met de voorzitter van het DPA, Diny Roodvoets, tel. 06-55150276
• Sollicitatiebrieven met CV en motivatie waarom deze functie bij u zou passen kunt u tot 20 november a.s. mailen naar: bestuur@drugspastoraat.nl