25 september 2023

Uitnodiging tentoonstelling Stadsarchief

Beste vrijwilligers, oud-bestuursleden, bezoekers en allen die zich verbonden weten aan het Drugspastoraat Amsterdam,

Twee jaar geleden droeg het Drugspastoraat zijn archief over aan het Stadsarchief van Amsterdam. In onwetendheid dat in de gammele dozen, oude plastictasjes en videobanden zoveel moois te vinden was. Bij het Stadsarchief zag men de waarde en de liefde die uit het werk sprak direct en werd het archief met zorg en aandacht behandeld. De mooiste spullen liggen in twee tafel vitrines en vormen straks een mooie tentoonstelling. De bezoekers, pastores en de vrijwilligers die al meer dan dertig jaar liefdevol deel uit maken van het Drugspastoraat zijn niet onopgemerkt gebleven. Kom langs en laat deze bijeenkomst niet aan je voorbijgaan, jullie zijn van harte welkom!  

Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam 

Vanaf 2 oktober 2023