16 oktober 2023

Uitnodiging Allerzielenherdenking 7 november 2023

Beste genodigde,  

Bij dezen willen wij u uitnodigen voor de Allerzielenherdenking van het Drugspastoraat. Een herdenking van de overledenen die in het afgelopen jaar in verbondenheid met het Drugspastoraat een laatste rustplaats hebben gevonden. 

Ieder jaar worden in november rond Allerzielen (2 november) de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. U krijgt deze uitnodiging, omdat u of uw organisatie betrokken is geweest bij een of meerdere van de overledenen die in het afgelopen jaar door de pastores van het Drugspastoraat in een dienst zijn herdacht of begraven. 

Graag nodigen wij u en allen die betrokken waren uit om samen met ons deze overledenen nog een keer te herdenken in een gezamenlijke viering. Na de viering zullen dan ook de namen van degenen die het afgelopen jaar in het graf van het Drugspastoraat begraven zijn, onthuld worden. 

De herdenking zal plaats vinden op dinsdag 7 november 2023 om 14:30 uur in de kapel van begraafplaats St. Barbara, Spaarndammerdijk 312, 1014 AA, Amsterdam. 

Na afloop van de herdenking is er ruimte om elkaar te ontmoeten en om nog een kopje koffie te drinken. 

Graag vernemen wij van u, of u aanwezig zult zijn bij deze herdenking. U kunt zich aanmelden via een mail aan rita.rambaran@drugspastoraat.nl. Ook voor meer informatie of voor andere vragen kunt u via dit adres contact opnemen. 

We hopen u graag op 7 november te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, 

Quirien van Berkel en Zwanine Siedenburg 

Pastores van het Drugspastoraat