Steun ons

Doneer online voor het Drugspastoraat

Doneer online via iDeal

Het Drugspastoraat is geheel afhankelijk van giften. Hieronder kunt u eenvoudig geld overmaken via iDeal, wij stellen uw bijdrage zeer op prijs!

Hoe kunt u ons helpen?

Allereerst hopen we op uw morele steun: dat is het ondersteunen van onze uitgangspunten. Onder het menu ‘wat doen we?’ kunt u lezen wat het Drugspastoraat zoal doet.

Naast uw morele steun kunt u ook daadwerkelijk helpen door het geven van een financiële bijdrage. Alle beetjes helpen! Hieronder hebben we een lijstje gemaakt om u inzichtelijke te maken wat de verschillende activiteiten bij benadering kosten en u zo de keuze te vergemakkelijken.

Wekelijks spreekuur in De Schakel (koffie en thee): € 20 per week
Wekelijkse viering in de Crypte (koffie, thee, eierkoeken en broodjes, bloemen): € 25 per viering
Uitstapjes (reiskosten, koffie, thee, lunch): € 30 per persoon
Lourdesbedevaart (bushuur en, deels gesubsidieerd, verblijf) € 200 per persoon
Vrouwenavond (knutselspullen, koffie, thee, warme maaltijd) € 30 per bijeenkomst
Bloemstuk bij begrafenis/crematie: € 25

Ons pastoraat heeft de zogeheten ANBI-status: voor Algemeen Nut Beogende Instellingen gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. De site van de belastingdienst kan hierbij helpen. Elders op deze site vindt u een doneerknop, waarmee u makkelijk, veilig en snel een donatie kunt doen.

Het Drugspastoraat is geheel afhankelijk van giften. Het werk van het Drugspastoraat wordt materieel mogelijk gemaakt door bijdragen van kerken, diaconieën, fondsen met kerkelijke of anderszins maatschappelijke achtergrond, bijdragen van particulieren, bedrijven en instellingen. Bijvoorbeeld:

Diaconie Protestantse Gemeente Amsterdam
Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
Kerk in Actie (Protestantse Kerk Nederland)
RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor)
Konferentie Nederlandse Religieuzen
Skanfonds (voorheen: Stichting Katholieke Noden)
Aids fonds
Stichting Rotterdam
HVO-Querido
Maatschappij van Welstand
Stichting het R.C. Maagdenhuis
De Konferentie Nederlandse Religieuzen / Projecten in Nederland
Ars Donandi- het W.J.O. de Vriesfonds
Dr. Hofstee Stichting
Bisdom Haarlem-Amsterdam
Fundatie van den Santheuvel, Sobbe
Hulp na onderzoek
Stichting GGD Baron van Hardenbroek van de Kleine Lindt
Diverse diaconieën en parochies

Met deze begunstigers en ook alle verdere bijdragenden zijn wij blij!