9 april 2024

Plan Grafmonument uitgevoerd

Sinds de oprichting van Het Drugspastoraat worden er al mensen uit de gemeenschap op een waardige manier door onze organisatie begraven. Dit gebeurt nog steeds met enige regelmaat, en wel in het graf van het Drugspastoraat op begraafplaats St. Barbara. Bij dit graf staat een mooi monument. Om de ruimte rond dit monument een beetje op te knappen werd door tuinarchitect Cornelie Wiarda een mooi plan bedacht. Nadat het geld voor dit plan bijeen gebracht was middels een benefietconcert, een aanvraag bij fondsen en een stuk in het Parool, kon het plan uitgevoerd worden.
Afgelopen vrijdag, 5 april, ging de eerste spade de grond in. Met af en toe een bui op ons hoofd werd de grond rond het grafmonument voor het planten in gereedheid gebracht en met krijt werden de lijnen uitgezet. Toen in de middag het zonnetje begon te schijnen, konden we met planten beginnen. Met vereende krachten werden verschillende soorten grassen en een mix van vaste planten in de grond gestopt. Daarnaast werden er kleine altaartjes van staal neergezet, waarop bezoekers hun bloemen en aandenkens kwijt kunnen. Uiteindelijk resulteerde dit in een schitterende troostweide rond het grafmonument. Tegen 17:30 was alles aangeharkt en was het plan gerealiseerd. Met een beetje zon en genoeg regen zal het binnenkort een fleurige en waardige plek zijn om de doden te herdenken.
Dank aan alle harde werkers die vrijdag meegeholpen hebben en dank aan alle donateurs die de werkzaamheden mogelijk hebben gemaakt!