NIEUWS | 6 juli 2020

Nieuwsbrief 2 – 30 juni 2020

Aan allen die het Drugspastoraat Amsterdam een warm hart toedragen, de fondsen, de diaconieën, de donateurs

Amsterdam, 30 juni 2020

Met alle slagen om de arm lijkt het virus een beetje onder controle en pakken velen steeds meer van de oude gewoontes op. Bij ons is het niet anders, maar wel onder de gestelde voorwaarden. En van  sommige activiteiten nemen we afscheid.

We beginnen met het laatste:

1. DE SCHAKEL

Met een feestje openden we vorig jaar onze eigen ‘herberg in west, in het gebouw van Kerk en Buurt, “de Schakel”. We zouden er cursussen aanbieden, een spreekuur houden, mensen op afspraak ontmoeten. Het gebeurde allemaal, maar met heel weinig mensen. Het bracht niet wat we er van hoopten. Het onderzoek dat inmiddels door ons was opgestart moest duidelijkheid brengen over het Drugspastoraat in de toekomst. En uit de resultaten van dat onderzoek bleek al gauw dat we juist naar de mensen toe moesten en dat het hebben van een eigen herberg pas zin heeft wanneer je mensen aan je gebonden hebt. Nu met het virus blijkt dat in de Schakel met de 1,5 meter norm naast de vrijwilligers slechts plaats is voor 1 of 2 bezoekers. Dit alles leidde ertoe dat we per 1 juli de huur hebben opgezegd. Jammer toch ook voor een vast groepje geregelde bezoekers. Zoals het er nu uit ziet gaan we – na de versoepeling van de restricties – terug naar Makom, waar de mensen ons nog kennen van vroeger en waar de begeleiders tegen de onderzoekers hebben gezegd dat er behoefte is aan het drugspastoraat.

2. DE KERKDIENSTEN

Ze mogen weer! En op 1 juni, tweede Pinksterdag, hadden we meteen onze eerste viering, waarin we Pasen en Pinksteren op één dag lieten vallen en onze nieuwe Paaskaars hebben ontstoken en daarmee het vuur van Pinksteren hebben aangewakkerd: samen weer opnieuw kerk-zijn. Het voelde meteen vertrouwd, zij het dat er maar 14 mensen corona-proof in de ruimte passen. Daarom moeten mensen zich na een uitnodiging aanmelden, zodat ze niet voor een dicht deur komen te staan. Niet zingen, geen koffiemomentje samen, geen maaltijden, maar…we zijn er weer. Mocht je willen komen, laat het een pastor even weten.

3. DE BAKFIETS EN DE BROODJES

Samen met het straatpastoraat deelden we broodjes en koffie uit in de parken of andere plekken waar mensen ‘verloren’ lopen.  We kregen een heuse bakfiets cadeau van het DAK. Door het feit dat Amsterdam stil was komen te liggen kwamen juist deze mensen beter in beeld. Het werd een succes. Inmiddels hebben wij deze activiteit na Pinksteren doorgeschoven naar Zuidoost en heeft het Straatpastoraat voor continuïteit in het centrum gekozen. Als het gaat over mensen aan je binden, dan is dit een dankbare en mooie formule. Prachtige ontmoetingen en gesprekken kwamen tot stand. U leest ze op de website, u kon ze zien op AT5 en lezen in Trouw.

4. DE BEZOEKEN AAN HVO

Sinds enkele weken zijn we weer welkom in de huizen van HVO/Querido en vanaf 1 juli ook weer in de Venser (zo laat, omdat het onder regels van een verzorgingshuis valt).

5. ZUIDOOST

In dit stadsdeel hebben Zwanine en Anne-Karien een mooie plek weten te veroveren. Na een eerste verkenning in het inloophuis “de Rotonde”, zijn we daar een bekende ‘partij’ geworden.  Pastor Anne-Karien zal daar, maar ook op andere plekken in de wijk, het vaste gezicht blijven op alle dinsdagen. Een kringgesprek en viering staan er binnenkort weer op de vaste agenda. Eerst moeten de deuren weer open mogen en daar ziet het naar uit! In de groenvoorzieningen van het stadsdeel leven veel mensen, die geen dak boven hun hoofd hebben en de stad ook weer zullen moeten verlaten. Door het sluiten van de landsgrenzen gebeurde dat al helemaal niet meer. Hoe tegenstrijdig dit ook wordt ervaren door deze mensen, zijn ze weer bevrijd en mogen ze weer reizen. Het liefst zouden velen van hen hun toevlucht vinden in Amsterdam. Daar zal het niet van komen, denken we. Een huisbezoek behoort straks ook tot de mogelijkheden. Lees de mooie blog van Anne-Karien op de website. We werken er nauw samen met de Evangelisch Lutherse Kerk.

6. EEN NIEUWE WEBSITE

Deze stond al langer op het verlanglijstje. Hij moet een belangrijk onderdeel vormen van ons communicatieplan, dat we inmiddels aan het uitrollen zijn. De oude was statisch en had meer het karakter van een naslagwerk voor buitenstaanders. We wilden er een interactieve site van maken met een agenda, blogs, up to date. We kunnen er over schrijven, maar een bezoek aan de site vertelt veel beter wat we willen. Het adres is ongewijzigd: www.drugspastoraat.nl. Als u suggesties heeft voor verbetering, laat het ons horen!

7. DAG-BEDEVAARTEN

Een bedevaart naar Lourdes zit er in 2020 niet in. Het is een evenement en daar zijn de restricties in Nederland en Frankrijk vanwege het coronavirus nog te beperkend voor. We hebben voor een alternatief dichterbij huis gezocht: dag-bedevaarten naar Heiloo. Het is het belangrijkste bedevaartsoord in Nederland. Met de secretaris van deze plek hebben we een mooi programma opgesteld, spiritueel en ontspannend: We komen in gesprek met één van de zusters van het klooster, of een priesterstudent van de opleiding of mogelijk ook een keer met de bisschop; we houden een korte viering in de openlucht; brengen een bezoek aan het ‘putje’ van Heiloo en de genadekapel en luisteren naar het verhaal van het wonder van Onze Lieve Vrouw ter Nood. We gebruiken er de lunch en eindigen met een Italiaanse maaltijd. We houden er rekening mee, dat we deze activiteit ook in de toekomst blijven herhalen. Dit jaar in ieder geval doen we deze bedevaart zes keer met in totaal zo’n veertig pelgrims. De eerste is 10 juli. We houden u via de site op de hoogte!

8. INTERNATIONAL DRUG USERS REMEMBRANCE DAY 17 JULI

Op vrijdag 17 juli 2020 organiseren Drugspastoraat Amsterdam en de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG wederom de Amsterdamse editie van International Drug Users Remembrance Day. Het thema dit jaar is “Waar niet over gesproken wordt”. Een van de sprekers is dominee Hans Visser, jarenlang actief in de Pauluskerk te Rotterdam.

Tijdens International Drug Users Remembrance Day worden over de hele wereld mensen herdacht die overleden zijn ten gevolge van drank- of drugsgebruik, of de bestrijding daarvan. In Amsterdam wordt een openbare herdenkingsdienst gehouden met livemuziek, het aansteken van kaarsen en toespraken. Normaliter wordt de International Drug Users Remembrance Day gevierd in de Crypte, maar door de huidige COVID-19 omstandigheden is het niet mogelijk hier voldoende afstand te houden. Daarom is besloten dit te verplaatsen naar de Mozes en Aäronkerk op het Waterlooplein.

Zowel het Drugspastoraat als de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG zijn organisaties met goed persoonlijk contact met druggebruikers en staan op deze dag stil bij hen die de afgelopen jaren zijn overleden. Iedereen is welkom om op eigen wijze stil te staan bij dierbaren die zij hebben verloren.

Om de veiligheid van de organisatoren en bezoekers te waarborgen vragen wij u uzelf vooraf aan te melden.

Aanmelden kan via leonie@mdhg.nl.  Let op: i.v.m. COVID-19 beperkte plek (max 50 man).