21 april 2022

Kruisweg in Heiloo

Op Goede Vrijdag, vrijdag 15 april 2022, vond in samenwerking met het Straatpastoraat de jaarlijkse excursie plaats naar Heiloo. Elk jaar wordt op deze dag de kruisweg gelopen op het heiligdom van OLV ter Nood. Rond 10:30 vertrokken we met een groep van 44 mensen in een grote bus. In Heiloo werden we opgewacht in het Oesdom, het winkeltje van het heiligdom, met koffie en thee. Daarna werden er vijf deelgroepen gevormd die allen afzonderlijk het park doorliepen en daarbij de veertien staties die het lijden en sterven van Jezus uitbeelden bezochten. Bij elke statie werd stil gestaan en werd er gesproken over het lijden van Jezus en hoe wij dat herkennen in ons eigen leven. Het was een prachtige manier om met elkaar in gesprek te komen. Na de kruisweg stond er een lunchpakket klaar, waarna al weer snel de bus opgezocht werd om terug te gaan naar Amsterdam. Al met al een inspirerende en geslaagde dag.