18 augustus 2022

Grada van Harten verrast met bos bloemen

Op maandag 1 augustus werd Grada van Harten, een van onze voorgangers, verrast met een bos bloemen in het inloophuis de Princehof. Grada is al jaren betrokken bij het Drugspastoraat. Zij gaat voor in zondagse vieringen in de Crypte en daarnaast is ze regelmatig op maandagen te vinden tussen de bezoekers van inloophuis de Princehof. Daar is zij aanwezig om een luisterend oor te bieden en zo nodig deelt zij daar ook nog wat levensmiddelen uit. Grada doet dit al jaren op geheel vrijwillige basis. Als blijk van waardering werd zij daarom op deze dag verrast door de medewerkers en bezoekers van de Princehof. Een mooie blijk van waardering voor al jaren trouwe dienst!