28 februari 2022

Carnaval bij het Drugspastoraat

In het weekend van 26 en 27 februari vonden er enkele activiteiten plaats die met carnaval te maken hadden.

Maskers versieren
Zo werden er in De Passanten, een woonvoorziening van HVO/Querido, maskers versierd door de bewoners. Tijdens het werken aan deze prachtige maskers werd er gesproken en nagedacht over het thema “maskers opzetten”. Welk masker zet jij vaak op? Zou je dat masker ook eens durven afzetten? Een mooi thema om met de enthousiaste deelnemers over te praten.

Pannenkoeken
Tijdens de zondagse viering werd de achtergrond van carnaval besproken en werd nagedacht over de spot die er tijdens carnaval gedreven wordt met de gevestigde macht. Deze heeft namelijk ook wel eens een balk in het oog, terwijl alleen de splinter in het oog van de gewone mens gezien wordt. Samen werd over die balk en die splinter nagedacht. Aan het einde van de viering stonden er pannenkoeken klaar om samen nog één keer te smikkelen voor de vastentijd begon.