26 juni 2023

16 juli: vriendenzondag!

In een mensenleven zijn vriendschappen onmisbaar. Ieder mens heeft anderen nodig om het leven mee te delen. Zonder vriendschap en liefde is het leven kleurloos en heeft het geen smaak. Om de vriendschap eens extra onder de aandacht te brengen wordt op zondag 16 juli een Vriendenzondag georganiseerd. Alle bezoekers en vrijwilligers van de Crypte worden uitgenodigd om een vriend mee te nemen naar deze vriendendag. Als iedereen één vriend of vriendin meeneemt, dan zal de zaal snel gezellig vol zitten. Alle vrienden van het Drugspastoraat zijn van harte uitgenodigd om deze dag aan te sluiten. Samen zullen we deze zondag de vriendschap vieren met een mooie dienst om 16 uur in de Crypte en een heerlijke warme maaltijd na afloop. We hopen op een mooie opkomst. Jullie zijn van harte welkom!