NIEUWS | 1 maart 2020

Onderzoeksrapport Drugspastoraat naar 2024

Het onderzoek dat wij, Suzanne Kooij en Deny de Jong, van februari tot mei 2019 hebben uitgevoerd, had als doel de situatie in kaart te brengen van zowel potentiële als bestaande doelgroepen wat het aanbod (pastorale hulp / zingeving) betreft dat het DPA te bieden heeft.

Welke doelgroepen zijn er in Amsterdam die het DPA nu nog niet op de radar heeft, maar die wel baat zouden kunnen hebben bij de activiteiten van het DPA? Voldoet voor hen het huidige aanbod van het DPA, en zo niet, wat zou er nodig zijn om het aanbod geschikt te maken voor eventuele andere doelgroepen, waarbij de missie van het DPA leidend dient te blijven?

En hoe zit het met de bestaande doelgroepen? Heeft het zin om in Zuidoost weer actief te worden (zoals voorheen het geval was)? Hoe staat het met het aanbod binnen de huizen van HvO Querido? Zou een dergelijk aanbod ook in andere instellingen (Regenboog) uitgevoerd kunnen worden? Wat nieuwe doelgroepen betreft was het DPA met name geïnteresseerd in jongere groepen drugsgebruikers: hoe kan het DPA beter bij hen aansluiten, wat hebben zij nodig aan pastorale hulp of op het gebied van zingeving?

Het DPA richt zich momenteel op zeer kwetsbare mensen die door alle vangnetten heen zijn gevallen. De vraag die regelmatig bij het bestuur opkomt is: dienen wij ons ook op de ‘high functioning addicts’ van b.v. de Zuidas en op andere nieuwe vormen van drugsgebruik te richten? Tot waar is het zinvol om de doelgroep(en) uit te breiden? Waar liggen de behoeftes die wij nu niet in beeld hebben?

Met dit eindrapport leveren wij:

  • Een overzicht van de diverse (bestaande en potentiële) doelgroepen en hun behoeftes op het gebied van pastorale zorg en zingeving;
  • Een analyse van het huidige aanbod;
  • Een advies voor het anders inrichten / uitbreiden van het aanbod zodat het goed aansluit bij de noden van bestaande en nieuwe doelgroepen.

Bekijk hier het volledige onderzoeksrapport