BLOG | 7 april 2020

Het Coronavirus en de Goede Week

Het schoot zomaar door mijn hoofd, toen ik op de televisie op de zondag van Palmpasen het bijbehorende evangelieverhaal hoorde en even daarna het lijdensverhaal. Vanwege een Coronavirus zou er geen juichende menigte geweest zijn en kon Jezus hoogstens met drie leerlingen de stad binnenkomen om er Pasen te vieren, en niet met alle twaalf. Geen Judaskus, geen menigte die “aan het kruis met Hem” kon scanderen. Alle rechtszittingen uitgesteld. Geen lijdensweg, geen kruisiging, maar ook geen Pasen. Maar zo ging het niet.

De Goede Week is de week geworden waarin we het strafproces, lijden, sterven en opstanding van Jezus herdenken en vieren. Maar dit jaar vieren we anders. Helaas geen Kruisweg lopen in Heiloo. Geen vieringen in de crypte, conform de adviezen van het RIVM en de kerken. En er zijn maar weinig kerkgangers bij ons die we via een smartphone een alternatief kunnen aanbieden. De meesten van hen hebben een eenvoudige prepaid.

Wat we wel doen is het uitgeven van een paasboekje. We bieden het aan bij onze paasontbijtjes die we verdelen over de inloophuizen die hun deuren wel open kunnen houden en waar we vóór de crisis al wekelijks kwamen. We koken een maaltijd voor 100 bezoekers en ook daar worden ze uitgereikt. Ze gaan mee met paasontbijtjes van de Lutherse Diaconie. We geven ze af bij de woonvoorzieningen van HVO-Querido, waar we geestelijke verzorging bieden.

Social Media

De kwetsbaren onder ons worden kwetsbaarder. Vaak hebben de wat langer gebruikende (ex)verslaafden longproblemen of hebben ze anderszins minder weerstand. In de huizen van HVO-Querido en de Volksbond/Streetcornerwork blijven de bewoners maar beter op hun eigen kamer en krijgen ze het eten daar ook gebracht. Weinig momenten dat ze elkaar kunnen spreken. Maar ook wij kunnen hen niet bezoeken. We hebben de huizen waar we komen een poster bezorgd waarop vermeld staat hoe ze ons kunnen bereiken en dat we hopen dat ze gauw hun contactgegevens aan ons doorgeven, zodat ook wij ze via social media kunnen benaderen.

Het past in ons voornemen dit jaar aan de hand van een communicatieplan meer gebruik te gaan maken van de social media. Het Coronavirus versnelt dit proces. Een ander voornemen sluit hier naadloos bij aan. We hebben de honderden adressen uit ons bestand benaderd met de vraag hoe we hen kunnen blijven betrekken bij de activiteiten van ons pastoraat. Pastor Zwanine Siedenburg bracht deze brieven voor een deel zelf rond en daar heeft Trouw een artikel bij geschreven. U vindt dit artikel op deze site. De antwoordbrieven (later ook per post gestuurd) komen gestaag binnen. Zo krijgen we meer mogelijkheden hen te bereiken en een -voorlopig virtuele- gemeenschap op te bouwen. Zeker in deze crisistijd is dit belangrijk.
We maakten telefoonlijsten, zodat we met enige regelmaat de ons bekende telefoonnummers kunnen bellen. De mensen met wie we contact hebben vinden dat prettig. Velen van hen blijven binnen uit angst vanwege hun kwetsbaarheid besmet te raken. Dan is een belletje een dankbare onderbreking.

“Geef ons heden ons dagelijks brood”

Deze bede wordt verhoord. Het straatpastoraat in Amsterdam brengt dagelijks met een bakfiets koffie, thee en koeken rond. Het drugspastoraat smeert er 4x per week broodjes bij.
Het stille straatbeeld in deze tijd maakt de daklozen beter vindbaar, een triest voordeel van het virus. Voor ons betekent het omgekeerd ook, dat we ons beleidsdoel voor de komende jaren, beter zichtbaar en vindbaar worden in de stad, een flinke boost kunnen geven.

Inmiddels hebben we zelf ook een bakfiets in bestelling. Het geld komt uit een noodfonds van netwerk DAK. Daar zijn we gelukkig mee. Buiten de weinigen die we nog kunnen ontmoeten in de inloophuizen en op straat missen we de persoonlijke contacten en face-to-face gesprekken. Maar wetende dat die tijd ook weer komen gaat en we intussen op veel andere manieren contacten hebben opgebouwd zijn we ook hoopvol voor de toekomst van een groeiende gemeenschap van op elkaar betrokken mensen. We kunnen eindigen met een inmiddels bekend citaat van Cruijff, dat elk nadeel ook zijn voordeel heeft. Maar misschien past een pastoraal slot ons beter: na lijden is er opstanding.

In deze zin wensen wij u allen een zalig Pasen toe!

Mede namens het bestuur en collega’s, Mark Lieshout