ANBI STATUS

https://drugspastoraat.nl/wp-content/uploads/2021/05/formulier-ANBI-status-def3-1.pdf

Deze link verwijst naar de verplichte publicatie ten behoeve van de ANBI-status van het Drugspastoraat