16 september 2021

Afscheid van pastor Mark Lieshout

Onze pastor Mark Lieshout neemt op vrijdag 15 oktober 2021 afscheid van het Drugspastoraat Amsterdam. Jarenlang heeft Mark ons team versterkt als katholiek pastor. Hij koos deze werkplek uit om zijn brede ervaring, geduld en enthousiasme als aalmoezenier in te zetten voor mensen die leven met verslavingsproblemen. Nu hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zal ook aan zijn werk bij het Drugpastoraat een einde komen.

Het bestuur van het Drugspastoraat Amsterdam nodigt u hierbij uit voor het afscheid in de Keizersgrachtkerk, Keizergracht 566, 1017 EM te Amsterdam. Op 15 oktober 2021 bent u van harte welkom vanaf 16.45 uur. De bijeenkomst duurt tot 19.30 uur.

Het is fijn als u aangeeft of u aanwezig kunt zijn (info@drugspastoraat.nl)
Wij zullen ons aan de op dat moment geldende coronaregels houden.

Namens het bestuur,
Mevr. E.C.M. Roodvoets, voorzitter