Uitgangspunten

Uitgangspunten

BoekieWat men er ook van mag vinden, het gebruik van drugs is een feit. Het kent vele achtergronden, vaak ongelukkige, zelfs tragische. De risico's van het gebruik, met name van harddrugs, zijn bekend. De weg terug is moeilijk. Drugs, vaak gezocht als bevrijding, vragen de vrijheid als prijs. Toch blijven ze lokken. Ook blijven problemen ontstaan, voor de gebruikers, voor hun omgeving.

De meningen verschillen: over wat goed is voor de drugsgebruiker, over maatregelen tegen overlast, over het aanpakken van de drugshandel. Maar over één ding zijn we het eens: Wie in nood is geraakt, moet hulp krijgen. God houdt van iedere mens, wie of wat die ook is.

Zo luidt ook onze grondhouding. We accepteren onze mensen zoals ze zijn en bewaken hun menselijke waardigheid, onvoorwaardelijk. We zoeken samen met hen naar zingeving in het bestaan. Met wie dit wil vieren wij samen onze band met God en medemens.


We gaan belangeloos met hen mee op hun weg door het leven. We staan hen bij in hun dagelijkse zorgen, voor zover zij dat willen of nodig hebben. We bieden niet zozeer directe hulp maar wijzen eerder de weg naar de hulpverlening. We kennen de mogelijkheden in Amsterdam en wij bemiddelen waar mogelijk bij instanties en overheidsinstellingen.

Het team

Het pastoraal team bestaat uit:

 zwanine.jpg  annekarien2.jpg image-2018-10-09.jpg
Zwanine Siedenburg
06 - 542 54 604

Anne-Karien Damen 

dinsdag en woensdag  

         06 - 222 90 848             

Mark Lieshout
06 - 510 38 518

     

 

De pastores zijn per -email te bereiken via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Drugspastoraat Amsterdam wordt gevormd door:

Christ'l Dullaert (voorzitter)
Erik Sengers (secretaris)
Koos Spanjer (penningmeester)
Wil Vos (fondsenwerving)
Casper van Boltaringen 
Hermen van Dorp

Het postadres van het bestuur is:
Secretariaat Drugspastoraat
Oudezijds Voorburgwal 165
1012 ET Amsterdam
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rekeningnummers:
Stichting DPA Amsterdam:
NL36 INGB 000 366 6845
NL34 ABNA 026 400 2229

KvK 33303236

 

DPA-meldpunt, klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Voor het melden van incidenten (signalen, vermoedens of een klacht over daadwerkelijk gedrag) ten aanzien van alle vormen van ongewenst en onveilig gedrag – en eveneens voor informatie daarover en advies –  kun u terecht bij het DPA-meldpunt voor klachten.                                                                                                   

Het DPA onderscheidt soorten klachten: 

(1) klachten t.a.v. grensoverschrijdend gedrag
(2) geschillen/klachten, die de DPA organisatie zelf betreffen [bijvoorbeeld over koers, werkwijze, omstandigheden, e.d..]

Voor meer informatie hierover: zie het Vrijwilligersbeleid, ook te vinden op deze site. U vindt daarin ook de door het DPA gebruikte Gedragscode en de Klachtenregeling.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon vormt een eerste opvang van een melder/klager/beklaagde; hij/zij is aanspreekpunt en draagt zorg voor begeleiding van klager en beklaagde gedurende de procedure. Hij/zij staat garant voor de veiligheid en geheimhouding, die bij het melden van een klacht noodzakelijk is. Waar mogelijk en nodig kan de vertrouwenspersoon doorverwijzen naar de pastores of derden voor (pastorale) begeleiding en nazorg. Uiteraard alleen als de betrokkene(n) daarmee instemt.

De vertrouwenspersoon doet recht aan de klachten/ervaringen/vragen van mensen, in overeenstemming met de DPA-klachtenregeling: vangt de klagers/aangeklaagde/vrager op en begeleidt hen en/of informeert hen over de behandeling van hun klacht.

De vertrouwenspersoon bespreekt de klacht, het incident of het gesignaleerde  met degene die de melding doet. Hij is geen ‘partij’, maar helpt te beoordelen wat er met de klacht gedaan kan/moet worden. Informeert vervolgens over de mogelijke ‘behandelroutes’ van de klacht [o.a. gesprek, mediation, een officiële  klacht voor te leggen aan de klachtencommissie of eventueel aangifte doen], begeleidt betrokkenen [klager en aangeklaagde] bij het vervolg.

Meldpunt 

Het meldpunt is bereikbaar via
Emai-ladres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon/mobiel: 06 38 65 96 34 

Als u belt, krijgt u direct contact met de vertrouwenspersoon. 

Stand oktober 2018

  • 1
  • 2

adresgegevens


Drugspastoraat

De Wittenkade 109

1051 AK Amsterdam


drugspastoraat@gmail.com