Excursies

Heiloo 3Excursies

Een aantal keer per jaar proberen we met elkaar op stap te gaan. Soms heeft zo'n excursie een bezinnend karakter, soms meer ontspannend. We bezoeken bijvoorbeeld een kerkelijke gemeente of parochie buiten Amsterdam. Of gaan op Goede Vrijdag naar Heiloo, om daar de kruisweg te lopen. Ook een boottocht behoort tot de mogelijkheden. Maar altijd staat het onderlinge contact centraal.

Onderzoek naar betekenis DPA

In opdracht van Stichting Porticus, Stichting RCOAK en Stichting het R.C. Maagdenhuis heeft Suzanne Kooij van Ars Memorandi onderzoek gedaan naar de betekenis van het Drugspastoraat Amsterdam. Daarbij stonden de vragen centraal wat het specifieke aanbod van DPA is en in hoeverre dit op de behoeften van (potentiële) deelnemers aansluit. Deze vragen zijn beantwoord door kwalitatief onderzoek (interviews en observaties) bij de kerngroep van deelnemers, vrijwilligers en pastores en daarnaast bij externe partijen die het werk van DPA van dichtbij meemaken.

Kooij constateert dat het Drugspastoraat een specifieke meerwaarde heeft:

"De aandacht voor de mens achter de verslaafde, de afwezigheid van negatieve oordelen, de manier waarop religieuze en existentiële thema's aan de orde worden gesteld, direct afgestemd op de leefwereld van de betrokkenen, slaan aan bij de doelgroep. En ook het vormen van een zingevende community met mensen die verder geïsoleerd en eenzaam leven, en die daar heel graag bij willen horen."

Het gehele rapport is hier te downloaden.

 

Pastoraat

Henny Makom'Pastoraat' is een begrip dat in de kerk gebruikt wordt voor 'naar elkaar omzien'. Dat kan op allerlei manieren.

Ontmoeting

Gastvrijheid zien wij als een onmisbare basis voor ontmoeting, zowel onderling als met pastores of vrijwilligers. Het gaat om meer dan contact. Ontmoeting vraagt belangstelling, openheid en wederzijds vertrouwen.

Bezinning

Waar mensen elkaar ontmoeten, groeit ruimte en verlangen naar bezinning. We merken dat de behoefte aan het stilstaan bij het leven groot is en om bezinning vraagt. Hoe kan mijn leven met verslaving leefbaar blijven en hoe kan ik er zin aan geven of voor vinden? In de eigen zondagse diensten en in persoonlijke ontmoetingen zijn gebruikers en pastores hierover met elkaar in gesprek. Ook over de vraag wat de persoon en de boodschap van Jezus Christus voor ons kunnen betekenen in deze.

Wekelijkse vieringen in de crypte

   Wekelijkse vieringen      

Iedere zondag hebben we in de Crypte (de kerkzaal van het Leger des Heils) aan de Oudezijds Achterburgwal 45 om 16.30  uur een viering van woord en gebed waar iedereen welkom is. De zaal is van 16.00 tot 18.00 uur open. Er is gelegenheid om wat te eten en te drinken, elkaar te ontmoeten of met een pastor te spreken.

Op of rond belangrijke kerkelijke feestdagen houden we thema-vieringen, zoals Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Allerzielen. In de toekomst is er ook ruimte voor thematische vieringen die aansluiten bij levensthema's en mede worden voorbereid door onze bezoekers.

 

 

 

Afscheid

stbarbara1Bij een afscheid

Een bijzondere vorm van individuele zorg is de stervensbegeleiding en het voorgaan bij het afscheid.

We hebben in samenwerking met de gemeente een gemeenschappelijk graf ingericht op de begraafplaats St. Barbara aan de Spaarndammerdijk waar onze mensen kunnen worden bijgezet.

Ook voor rouwbegeleiding van nabestaanden zijn wij beschikbaar.

 stbarbara2

  • 1
  • 2

adresgegevens


Drugspastoraat

De Wittenkade 109

1051 AK Amsterdam


drugspastoraat@gmail.com