Lourdes 2018

image.png

Na veel wisselingen tot aan het vertrek toe, zijn we met 19 pelgrims en 8 begeleiders vertrokken. Vrijdagavond 21 september, na een heerlijke maaltijd bij Robert Koch Wonen, begon de reis van 18 uur. Het voordeel van een start op vrijdagavond was de aankomst bij licht en nauwelijks files. Aan het einde van de morgen werden de contouren van de Pyreneeën zichtbaar; we zijn er bijna dus.

Zondagochtend een eerste bezoek aan het Heiligdom met het bijwonen van de internationale mis. Met duizenden mensen in één kerk, onder de grond, Taizé-refreinen, werd het een onderdompeling in de katholieke Lourdestraditie. In de middag werden kaarsen aangestoken en de kruisweg gelopen: Veel herkenning in het lijden, de pijn, de zorgen, de eenzaamheid van de deelnemers, maar ook de mensen om je heen die je verder willen helpen. In de avond een documentaire-film over wat er zich 160 jaar geleden heeft afgespeeld. Zo bracht de zondag de hele groep in een bepaalde stemming die tot het einde toe bewaard bleef. De goed bezochte ochtendgebeden (om 7.15uur!) waren daar een bewijs van.

De ervaringen van het ‘in bad gaan’ in Lourdes varieerden van ‘erg koud water tot wonderlijke belevingen’. Eén van de deelnemers hoorde geen stemmen meer in zijn hoofd, een ander ‘zag’ beter. De lichtprocessie was als altijd een mooie beleving van saamhorigheid.

We hadden contact met een bedevaartgroep uit Angers. We wisselden onze Lourdeservaringen uit: wat brengt je hier, wat vind je hier en wat neem je mee naar huis waren daarbij de leidende vragen. Mooie getuigenissen maakten de avond tot een zinvolle ontmoeting.

Naast deze kerkelijke activiteiten waartoe Maria had opgeroepen in de grot waren we ook toeristen. Met een adembenemend zicht op de Cirque de Gavarnie (een besneeuwde bergketen) reden we op paarden en ezels omhoog; met een tandradbaan bestegen we de Pic du Jer en hadden we nu uitzicht van boven; onder de grond bezochten we de grotten van Bétharram. In combinatie van kerk en toerisme kochten we veel souvenirtjes.

We namen heel veel water mee terug, maar veel belangrijker nog: diepe ervaringen, lastenverlichting in religieuze zin en de wens deze ervaringen te mogen vasthouden. Een nieuwe start maken, namen velen zich voor, contact houden met elkaar. De slotviering gaf de mogelijkheid om met Gods zegen de goede voornemens van eenieder te verwoorden. De laatste avond dankten we de vrijwilligers van het paviljoen.

Op de terugweg ging onze dank ook uit naar alle geldschieters die deze reis mogelijk hebben gemaakt en voor de penningmeester die het geld beheerde. Een groot applaus voor de groep, die hecht was en betrokken bleef en vol heeft gehouden tot en met de lange terugreis, voor de verpleging die onze gezondheid bewaakte, voor onze chauffeurs ook die ons veilig thuisbrachten en voor de pastores die inhoud hebben gegeven aan deze bedevaart en daar veel van genoten hebben.

adresgegevens


Drugspastoraat

De Wittenkade 109

1051 AK Amsterdam


drugspastoraat@gmail.com